Futni një emër përdoruesi dhe adresën e postës elektronike të lidhur në fushat e paraqitura më poshtë. AIEx/ÖSD LMS do të dërgojë një mesazh në atë adresë e-mail. Mesazhi përmban një adresë për një faqe interneti, ku mund të futni një fjalëkalim të ri për llogarinë e përdoruesit. Në rast se nuk jeni në gjendje të caktoni një fjalëkalim në llogarinë tuaj të përdoruesit duke përdorur këtë formular, kontaktoni administratën e kursit ose dërgoni një email te support@aie.al.

Ndihma për fjalëkalimin

* E detyrueshme